Om oss Lär känna Ancon Assist

Bakgrund Effektivisering för ökad delaktighet

Målet med Ancon Assist är att effektivisera arbetet i kassan och på samma gång bidra till jobb på lika villkor. Vi vill minska missförstånd, stress och diff i kassan genom att implementera en mer användarvänlig lösning. Vårt kassasystem är inte bara utvecklat för personer med funktionsnedsättningar, som till exempel synskador, hörselnedsättning eller dyslexi, utan också för verksamheter som vill digitalisera sig och växa!

I samarbete med Flexénita

Ancon Assist skapades tillsammans med Flexénita – ett företag som jobbar med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Med visuella valörer, hörselstöd och tydligare knappar är kassan betydligt mer användarvänlig än andra på marknaden. Ancons kassasystem var ett naturligt val när Arbetsförmedlingen letade efter aktörer för att utveckla ett system som skulle passa för personer med synnedsättningar. Eftersom Ancon redan var i framkant när det kom till användarvänlighet, behövde de bara addera några extra funktioner för att nå en bredare målgrupp. När det var gjort kom Flexénita in i bilden, för att hjälpa till att implementera och utveckla systemet vidare.

Användarvänlighet i första hand

Kassan uppdateras kontinuerligt efter de behov som finns på marknaden. Medan många andra system fortfarande kräver att man matar in summan manuellt, kan Ancon Assist till exempel erbjuda en funktion som scannar in varorna. Det underlättar för personalen, som då bara behöver fokusera på att scanna streckkoderna för att priset ska registreras. Att kassasystemet är enkelt att lära sig är något vi ofta får positiv respons kring. Både bland medarbetare som slipper veckolånga utbildningar och från chefer som känner trygghet i att själva kunna hoppa in i kassan om det behövs. Flexénita utbildar personal på plats och anpassar implementeringen av kassan efter varje enskild verksamhet.

Ancon Assist ingår som modul i kassasystemet Ancon Guest och du kan själv anpassa kassan med de funktioner som passar din verksamhet. Kassasystemet går även att integrera med kortläsare, expresskassor, swish och andra produkter.

Är du intresserad av att uppgradera kassan? Det är ingen slump att 100 kommuner har valt Ancon Assist – vi har den bästa helhetslösningen! Kolla in våra produkter och gör din egen bedömning nedan.

Men först, några ord från våra kunder!

”Vi har sparat in flera veckors arbete bara genom att vi nu kan skriva ut rapporter med ett enda klick.” /Luleå Kommun

”Nu är den i full gång! Både i Caféet och i Växthuset! Det är helt fantastiskt att se hur bra det fungerar! Det är inte bara det att eleverna tycker att det är roligare och mer ”på riktigt” nu, utan det har blivit ett helt annat allvar, en helt annan dialog och ögonkontakt mellan dem som handlar och dem som tar betalt. Jätteroligt!” /Häggviks gymnasiesärskola

”Nu kan jag driva min egen grill tack vare Ancon Assist!” /Samer på Träffen Grill i Järfälla

”Vi använder kortläsaren och har en väldigt bra etikettskrivare där vi producerar etiketter till alla våra varor i butiken. Det är en bra arbetsuppgift för våra brukare.” /Sturegårdens Butik i Sundbyberg

Vill du veta mer? Kontakta oss