Nya funktioner skapar nya arbetsuppgifter i Sturegårdens Affär

Sturegårdens affär

Hos Sturegårdens Affär har Ancon Assist både ökat delaktigheten i kassan och effektiviserat verksamheten. Butiken har idag tio medarbetare med varierande funktionsnedsättningar, varav tre arbetar självständigt med kassan. Något som inte var möjligt innan Ancon Assist kom in i bilden.

Sturegårdens Affär är en välsorterad butik i Sundbyberg, som både säljer presentartiklar och producerar egen textil. För att se hur de arbetar med att göra arbetsplatsen mer tillgänglig har vi pratat med Soile Nordlund, som arbetar som stödassistent åt de butiksansvariga. Hon berättar att butiken tidigare använde sig av en klassisk knappkassa, där man var tvungen att slå in varje vara manuellt. Butiken valde att byta till Ancon Assist eftersom de ville att de butiksansvariga skulle kunna bemöta kunder i kassan på ett mer självständigt sätt.

Säkrare med visuell pengahantering

Med den gamla kassan kände sig de butiksansvariga ofta stressade och osäkra när de blev placerade i kassan. Det var framförallt svårt att hålla koll på hur mycket kunden skulle få tillbaka i växel. Även om den gamla kassan specificerade att kunden skulle få 80 kronor tillbaka, var det inte alltid lätt för butiksansvarig att veta hur mycket det var i form av sedlar och mynt.

Soile berättar att Ancon Assist har underlättat mycket på den punkten, eftersom de nu tydligt kan se på skärmen hur mycket kunden ska få tillbaka – i bilder. Om kunden ska ha 80 kronor i växel dyker till exempel en femtiolapp, en tjugolapp och en tiokrona upp på skärmen. Om det saknas någon valör i kassan, till exempel en femtiolapp, kan butiksansvarig trycka på femtiolappen på skärmen för att växla ner till andra valörer.

Detta gör att både butiksansvariga och kunder kan känna sig säkra på att de får rätt summa tillbaka. För butiksansvariga (eller kunder) som har nedsatt hörsel finns också en funktion för hörselstöd, där en speakerröst talar om exakt hur mycket kunden ska få i växel.

Sturegårdens Affär

Optimerad lagerhantering med scanner

En annan fördel med Ancon Assist är att systemet gör det lättare att mata in varor i kassan. Butiksansvariga kan till exempel välja att scanna in varor från en streckkod. Eftersom man kan följa försäljningen direkt i kassan är det också enkelt att se när varor behöver fyllas på. Soile menar att det underlättar för butiksansvarig att kunna se när de behöver hämta varor från lagret och fylla på hyllorna. De tycker också att det är roligt att själva kunna hålla koll genom systemet. Scannern används också till att lägga in nya varor i kassan, vilket har skapat fler arbetsuppgifter för de butiksansvariga.

Snabbare försäljning på köpet

En bieffekt är också att kassasystemet har effektiviserat arbetet – det går märkbart snabbare än tidigare att genomföra uppgifterna. I butiken händer det ofta att en kund vill pausa mitt i ett köp, för att fortsätta se sig omkring efter fler varor. Då kan man enkelt parkera kunden i kassan och påbörja ett nytt köp, utan att de andra kunderna behöver vänta. Själva betalningsprocessen går också snabbare än tidigare – och det är många kunder som reagerar på hur fort det går att få kvittot. Det gör att det blir mindre köer och kunderna blir gladare. Soile berättar att detta är extra bra under julhandeln, när det i regel kommer extra mycket folk till butiken.

Bytet till Ancon Assist har gjort det möjligt för samtliga butiksansvariga att känna sig trygga med kassan. Idag både kan och vill de jobba i kassan på egen hand – utan någon som står bredvid och talar om hur de ska göra!

Det är helt enkelt väldigt bra. Jag kan inte ens tänka mig att vi skulle gå tillbaka till det gamla kassasystemet. – Soile Nordlund

Stora handboken för restaurangägare!  Så ökar du tillgängligheten på arbetsplaten - med kassan Hämta guide

Surfa dig vidare Rekommenderade inlägg