Vad gör vi? Kassasystem för ökad delaktighet och bra flyt

Skrolla ner
Mobilt kassasystem för Ipad

Individanpassat kassasystem Med tillgängligheten i fokus

Ancon Assist växte fram som en produkt av Ancons samarbete med Flexénita – ett företag som arbetar med att öka tillgängligheten på arbetsplatser. Målet var att ta fram en användarvänlig och individanpassad kassa, med funktioner som bland annat underlättar för personer med synnedsättningar. Flexénita har jobbat med att öka delaktigheten i kassan under flera års tid – att hitta lösningar där man anpassar tekniken efter människan, istället för att människan ska behöva anpassa sig efter tekniken. När Flexénita kom i kontakt med Ancon hade Ancon redan inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Förenkla arbetsuppgifterna Kassasystemet som anpassas efter individen

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Flexénita utvecklades Ancon Assist – ett visuellt kassasystem som kan anpassas efter individen, med funktioner som till exempel hörselstöd. Idag är cirka 100 kommuner trogna kunder och möjligheten att stå i kassan är öppen för en betydligt större grupp människor. Kassan är inte bara till för att underlätta för personer med synnedsättningar, utan har också visat sig förenkla arbetsuppgifterna för hela personalstyrkan. Det går snabbare att ta betalt, köerna blir kortare, personalen mindre stressad och administrationen lättare. Kassasystemet är med andra ord också ett smart val för dig som vill digitalisera och effektivisera ditt företag.

Anpassad efter människan Hur funkar Ancon Assist?

Användarvänlighet i första hand Anpassade funktioner för effektivisering

Kan alla stå i kassan?

Med Ancon Assist kan du anpassa kassans funktioner beroende hur din verksamhet ser ut och vilken arbetsförmåga din personal har. Det som gör kassan unik är att hela personalstyrkan kan dra nytta av funktionerna. Man behöver till exempel inte ha dyslexi eller nedsatt syn för att uppskatta den användarvänliga layouten och de visuella knapparna.

Några av kassans funktioner:

  • Varor kan visas med enbart bild eller bild och text
  • Ljudstöd kan väljas till snabbt, om det behövs för medarbetaren eller kunden
  • Valörer och sedlar kan visas med bild
  • Det går bra att kombinera text, ljud och bild
  • Möjlighet att själv färgsätta knappar, ändra bakgrundsfärg på skärmen och teckensnitt
  • Möjlighet att automatisera utskrift av dagsavslut
  • Tidrapportering för användare av kassan
  • 24 timmars support via telefon och internet
  • Rapporter och statistik på försäljning
  • Kan kombineras med olika kortläsare – portabla eller stationära

Bli inspirerad Senaste från Ancon